Keurmerk Zeker-Online

Keurmerk Zeker-Online: met een gerust hart boekhouden

Het keurmerk Zeker-Online ziet toe op veilig online boekhouden. Dit keurmerk is mede ontwikkeld door de Belastingdienst. 

De Belastingdienst heeft namelijk baat bij een betrouwbaar online boekhoudprogramma. Hoe betrouwbaarder het online boekhoudpakket, des te kleiner de kans op verrassingen. 

Niet alleen is een betrouwbaar boekhoudprogramma nuttig voor de Belastingdienst, het is ook de basis voor een goede bedrijfsvoering. Je bent er immers zeker van dat je administratie klopt. 

Ervaar nu direct de noodzaak van het keurmerk Zeker-Online:

 

Inhoud (keurmerk Zeker-Online)

Het keurmerk Zeker-Online 

Het keurmerk Zeker-Online benadrukt het belang van veilig online boekhouden. Dit veelbesproken keurmerk geeft aan dat de aanbieder van online boekhoudsoftware haar technische- en juridische infrastructuur op orde heeft.

Het keurmerk zeker online

De keurmerkeisen bestrijken een breed terrein op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, uitwisselbaarheid van gegevens, privacy en continuïteit. Een onafhankelijk en deskundig auditteam beoordeelt de online administratieve dienst op wel 250 punten.

Dit is vastgelegd in een normenkader. 

 
Wie ziet er eigenlijk achter het keurmerk Zeker-Online?

Over Zeker-Online

Het keurmerk Zeker-Online is ondergebracht in een stichting. Deze stichting draagt de naam: stichting Zeker-Online. Stichting Zeker-Online staat onder toezicht van het raad van bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de stichting alsmede het zorgdragen dat de toekenning van het keurmerk op een onafhankelijk wijze plaatsvindt. 

De bestuursvoorzitter van Zeker-Online is Bert Tuinsma. Voor meer informatie over Bert Tuinsma verwijs ik je door naar de site van Zeker-Online. 

 

Bert Tuinsma Bestuursvoorzitter van stichting Zeker-Online


Naast de raad van bestuur beschikt de stichting Zeker-Online ook over een raad van toezicht. De raad van toezicht is met de volgende zaken belast:

 


Het keurmerk Zeker-Online behaal je niet zomaar. Een onafhankelijke auditor beoordeelt aan de hand van een streng geselecteerd normenkader het online boekhoudprogramma. Deze toetsing vindt jaarlijks plaats.

De weg naar het keurmerk Zeker-Online is lang en uitdagend. De hele weg wordt beschreven in het blog: de weg naar het keurmerk Zeker-Online. 

In de volgende paragraaf wordt het normenkader nader onder de loep genomen. 

Het normenkader 

Het normenkader van Zeker-Online beschrijft aan welke eisen een online boekhoudprogramma moet voldoen. Het belangrijkste uitgangspunt van dit normenkader is dat 'de omgeving' centraal staat. Met de omgeving bedoelt men een betrouwbare en veilige infrastructuur. 

Het normenkader omschrijft de kwaliteitseisen en normen voor een goed boekhoudprogramma. Dit gaat gepaard met betrouwbaarheid, veiligheid, continuïteit, kwaliteit in functionaliteit en juridische zekerheid. Hierbinnen zijn 3 peilers te onderscheiden:

  • Technische infrastructuur (IT Beheer en Beveiliging);
  • Applicatie structuur (generieke en specifieke maatregelen in de applicatie);
  • Juridische infrastructuur.

Voor elk van deze deelgebieden zijn normen vastgesteld.

Normenkader Zeker-Online

De juridische infrastructuur 
De juridische infrastructuur vormt de basis van het normenkader. Het is immers van belang dat de dienstverleners, aanbieders van online boekhoudsoftware,  en zijn klanten een duidelijke rechtspositie hebben. Deze rechtspositie ligt verankerd in het normenkader. 

De technische infrastructuur
De technische infrastructuur bestaat uit twee deelgebieden, namelijk: IT-beheer en de technische beveiligingsmaatregelen. Binnen deze twee deelgebieden liggen de normen omschreven voor een betrouwbare, veilig en continu beschikbare dienst. 

De applicatiestructuur
Bij de applicatiestructuur staat de gebruikerservaring van de boekhoudsoftware centraal. Te denken valt aan de programmatuur en de functionele helpdesk.

De privacy van burgers in Nederland is belangrijk onderwerp. Vanaf 25 mei 2018 geldt er in heel Europa nog maar één privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Wat zegt het keurmerk Zeker-Online over privacy?

 

De privacy 

Uit onderzoek is gebleken dat veel burgers niet op de hoogte zijn van het belang van privacy op het internet. Minister Kamp liet dit onderzoek uitvoeren om het belang van privacy te onderschrijven. 

 

Uitkomsten onderzoek naar privacy op internet. 

 

Is de privacy van klanten ook gewaarborgd door het keurmerk Zeker-Online? Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. De data is namelijk goed beschermd. De keurmerkhouders van Zeker-Online mogen geen data verzamelen uit de software om deze door te verkopen aan derde partijen. De toegang tot deze data is ook goed beschermd, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Je zal er toch niet aan moeten denken dat je data op straat kan komen te liggen. 

 

Veilig online boekhouden keurmerk zeker-Online

 

Een andere belangrijke speler op het gebied van online boekhouden is natuurlijk de Belastingdienst. Zij hebben namelijk belang bij een goed boekhoudprogramma. Je moet immers iedere maand of kwartaal btw-aangifte doen. Wat voor rol speelt de Belastingdienst bij het keurmerk Zeker-Online?

De Belastingdienst

De Belastingdienst is allereerst lid van de Raad van Toezicht. Deze positie wordt op dit moment ingenomen door Bert Heijenk. 

 

Belastingdienst en het keurmerk Zeker-Online


De Belastingdienst onderschrijft het belang van het keurmerk Zeker-Online. Op de site van de Belastingdienst staat het volgende:

''Goede administratiesoftware helpt u om uw administratie op orde te hebben en zorgt dat uw gegevens 7 jaar beschikbaar blijven". Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede bedrijfsvoering en belastingaangifte. Voor administratiesoftware is in samenwerking met ons het keurmerk Zeker-Online ontwikkeld. Als administratiesoftware dit keurmerk heeft, weet u dat die software veilig en betrouwbaar is. En dat deze geschikt is om gegevens mee te bewaren waar de Belastingdienst om vraagt.''

 

Ook de directeur MKB van de Belastingdienst, Dike Sialino-Keen, benadrukte het belang van het keurmerk voor online boekhouden. ''Het is belangrijk om fouten op voorhand te voorkomen in plaats van achteraf correctie te moeten doorvoeren.’’

Door het keurmerk Zeker-Online ben je er zeker van dat je levert waar de Belastingdienst om vraagt. Een deel van het normenkader ziet namelijk toe op de functionele eigenschappen van het boekhoudprogramma. Je wilt namelijk op een juiste en zo volledig mogelijk manier je administratie aanleveren aan de Belastingdienst. Zeker-Online en de Belastingdienst overleggen over de verdere ontwikkeling van boekhoudsoftware zodat het makkelijker kan worden om een juiste aangifte te doen. 
 

Partijen zonder keurmerk Zeker-Online

het is voor een leek vrij lastig om vast te stellen of een online dienstverlening haar veiligheid op orde heeft. Mede om die reden is het keurmerk Zeker-Online tot stand gekomen. Dit keurmerk maakt zichtbaar dat een online boekhoudpakket de doelstellingen haalt zoals omschreven staat in het openbare normenkader van Zeker-Online. 

 

Keurmerk

 

Je zult dus bij niet-gecertificeerde partijen zelf moeten vaststellen of de online dienstverlening op een juiste en veilige manier gebeurd. Het is immers makkelijk te schrijven dat een boekhoudprogramma volledig transparant en veilig werkt. Maar zonder onafhankelijke toetsing is dit vrijwel niet te beoordelen. Wij raden om die reden ook sterk aan om te gaan boekhouden bij een keurmerkhouder van Zeker-Online. 

Ficsus.nl

Ficsus.nl is de trotse bezitter van het keurmerk Zeker-Online. Op 9 maart 2015 is deze namens de stichting uitgereikt aan Ficsus.nl. De directeur MKB van de Belastingdienst, Dike Sialino-Keen, benadrukte het belang van het keurmerk voor online boekhouden. ‘‘Het is belangrijk om fouten op voorhand te voorkomen in plaats van achteraf correctie te moeten doorvoeren.’’

 

Het keurmerk Zeker-Online


Ficsus.nl toont door het keurmerk Zeker-Online aan dat haar online boekhoudprogramma voldoet aan de laatste relevante wet- en regelgeving. Ficsus.nl heeft voldoende maatregelen genomen om de betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de gegevensverwerking te waarborgen. 

Wij zijn van mening dat wij het eenvoudigste online boekhoudprogramma aanbieden speciaal voor zzp'ers. Door de duidelijke focus op zzp'ers kan de prijs laag blijven. Tijdens de uitreiking benadrukte Hanekamp het belang van het keurmerk voor Ficsus.nl: “Wij doen het anders dan de gevestigde orde, wij zijn rebelser. Toch staat veiligheid en betrouwbaarheid altijd voorop. Ik vind het fantastisch dat wij onze klanten nu aantoonbaar zekerheid bieden

Het keurmerk Zeker-Online

 

Voor meer informatie over het keurmerk Zeker-Online vindt je op de site van Zeker-Online.