Ficsus.nl geeft een ander saldo aan dan mijn bankafschriften, wat te doen?

Controleer je boekhouding aan de hand van de volgende aandachtspunten:
1. Controleer onder het tabblad 'bank' je 'overzicht bankgegevens' in Ficsus.nl om te bekijken of je alle boekingen hebt ingevoerd
2. Controleer of alle ingevoerde bedragen tot aan twee decimalen achter de komma correct zijn ingevuld.
3. Controleer of je bijvoorbeeld geen zakelijke kosten met de privérekening hebt betaald in plaats van met je zakelijke rekening of contant.

NB. Wil je deze verschillen voorkomen: Je kunt bankmutaties importeren, zodat je altijd en overal hetzelfde banksaldo hebt.

Tags: bankafschriften, bankmutatie verschillen, overzicht bankgegevens, verschil saldo, verschil saldo bankafschriften

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-13 11:17