Ik krijg als zzp’er te maken met omzetbelasting, wat is dat?

Omzetbelasting is de 0, 6 of 21% btw die op de meeste diensten en goederen geheven wordt. Als ondernemer ontvang en betaal je deze btw altijd. Elk kwartaal doe je echter aangifte bij de Belastingdienst van de betaalde en ontvangen omzetbelasting. Btw die je hebt betaald krijg je terug, dit wordt bij de aangifte aangeduid als voorbelasting, btw die hebt gefactureerd draag je af.

Dus heb je in een kwartaal zelf € 500,- btw betaald en € 1000,- btw gefactureerd dan zal je over dat kwartaal € 500,- btw moeten afdragen.

Factureer je voor het einde van het kwartaal, dan moet je de btw afdragen over dat kwartaal, ook als je de btw nog niet hebt ontvangen. M.a.w. de factuurdatum is bepalend. Je hebt 1 maand de tijd om de omzetbelasting over te maken. Dit betekent in de praktijk dat de btw over een kwartaal voor de laatste dag van de maand na dat kwartaal ingediend en betaald moet zijn. Ben je te laat, dan krijg je een waarschuwing, ben je nog een keer te laat dan volgt een boete.

Tags: omzetbelasting, omzetbelasting zzp

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-25 18:20