De Belastingdienst kan een zzp’er vragen naar een auditfile. Is die beschikbaar?

Je kunt inderdaad vanuit Ficsus.nl een auditfile exporteren. Je kunt klikken op ‘instellingen’ en vervolgens op ‘Audit log’. 

Tags: audit log, auditfile, auditfile exporteren

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-13 13:33