Geen inkomsten wel kosten, moet ik als zzp’er dan ook aangifte doen?

Je moet altijd aangifte doen, de vraag is alleen of je de ondernemersaangifte doet. Hierbij is het van belang of je al bent aan te merken als "ondernemer" voor de Belastingdienst. Ben je dit, dan heb je recht op diverse aftrekposten en voordeelregelingen.   

Om in aanmerking te komen voor de status van ondernemer voor de Belastingdienst moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De Belastingdienst hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

- Er wordt veel tijd in de onderneming gestoken
- Er is sprake van ondernemersrisico (aansprakelijkheid, geïnvesteerd vermogen, enz.)
- Uitstraling naar buiten toe (reclame, website, eigen briefpapier, visitekaartjes)
- Er is sprake van (uitzicht op) winst
- De onderneming is in hoge mate zelfstandig
- De hoogte van de omzet
- Verschillende klanten (en een onafhankelijke onderlinge verhouding).

Kan je beargumenteren dat je ondernemer bent, dan kan je het belastingvoordeel NU of LATER genieten.

Voorbeeld. de startersaftrek mag je maar twee jaar toepassen, dus het kan voor je handig zijn om deze pas te gebruiken in de eerste twee jaar dat je er bijvoorbeeld geen nevenverdiensten naast hebt.

Tags: altijd aangifte doen, geen inkomen, geen inkomsten wel kosten, ondernemersaangifte

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-25 18:18