Wat houdt het keurmerk Zeker-Online in voor zzp’ers?

In 2013 is de stichting Zeker-Online opgericht. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verleent een keurmerk pas nadat op basis van een strenge, externe en onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-Online. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Deelnemers. 

Het keurmerk beoogt zekerheid. Er zeker van zijn dat je online administratieve dienst betrouwbaar, veilig en voortdurend beschikbaar is. Het keurmerk hanteert de richtlijnen voor veilige webapplicaties van het NCSC. Daarnaast stellen zij eisen aan de continuïteit en de privacy. Dit is van belang om de veiligheid van gebruik van een online administratie te waarborgen. Een onafhankelijk en deskundig auditteam beoordeelt de online administratieve dienst. 

Tags: audit, betrouwbaarheid, betrouwbare administratie, controle belastingdienst, keurmerk, keurmerk Zeker-Online, privacy, veiligheid, zeker online, zeker-online, zekerheid

verwante artikelen:

Laatste update: 2017-05-03 14:06