Hoe boek je btw-verlegd naar de koper in het binnenland?

Bij het boeken van de inkomsten kies je voor btw type ‘btw verlegd’. Op de factuur zet je ‘btw verlegd’ en je vermeldt het btw-nummer van de afnemer.

Je boekt het bedrag exclusief btw en vult als btw bedrag nul in. Op het btw blad verschijnt het bedrag bij categorie 1e, levering/diensten belast met 0% of niet bij je belast.

 

Hoe boek ik btw-verlegd naar de koper in het binnenland

Hoe boek je btw-verlegd in het binnenland?

Is er btw naar je verlegd, voor goederen of diensten die je gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten in het binnenland? Dan mag je de verlegde btw aftrekken. Je vermeldt de verlegde btw en de aftrekbare btw in dezelfde btw-aangifte. Per saldo betaal je dan niets.

Verwerking in Ficsus.nl Boekhouden Compleet 
Je kiest bij de uitgave mutatie voor btw verlegd. Op het btw-blad verschijnt de boeking bij rubriek 2a, zijnde omzet waarover ik de btw moet betalen. Je ziet het btw-bedrag achter het totaalbedrag. Vervolgens wordt het btw-bedrag automatisch opgenomen in 5b ‘voorbelasting’

Hoe boek je btw-verlegd in het binnenland 

Kan ik btw van niet-betaalde facturen terugvragen?

De btw van niet-betaalde facturen kan je terugvragen aan de Belastingdienst. Dit komt voordien indien een van je klanten een factuur niet of deels betaalt.

Heb je over deze factuur echter wel btw aangegeven, dan kan je deze btw schriftelijk terugvragen bij je belastingkantoor. De Belastingdienst spreekt van een oninbare vordering. Je kunt dit helaas niet terugvragen via de btw-aangifte in Ficsus.nl Boekhouden Compleet.

Gaat het echter om een factuur die nog niet is meegenomen in de btw-aangifte van het betreffende kwartaal, dan kunt u ervoor kiezen deze factuur NIET in de betreffende aangifte mee te nemen. 

De laatste btw-aangifte van het jaar?

Je moet de laatste btw-aangifte van het jaar doen. Het is belangrijk om een aantal afrekeningen over het afgelopen jaar erin op te nemen. Je betaalt dan onder andere voor privégebruik van goederen en diensten die tot je bedrijf behoren een gedeelte van de btw terug die je eerder hebt afgetrokken.

De Belastingdienst geeft op haar site een aantal voorbeelden. Dit zijn de volgende voorbeelden:
- Privégebruik
- Auto
- Belaste en vrijgestelde omzet
- Personeelsvoorziening
- Kleineondernemersregeling 

Je kunt op de site van de Belastingdienst nadere uitleg vinden over de bovengenoemde voorbeelden.  

Op welke diensten zit 0% btw?

De Belastingdienst benoemt een aantal diensten waar het verlaagde btw tarief van 0% toegepast mag worden. Dit zijn de volgende diensten:
- Diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen
- Internationaal personenvervoer
- Werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-Landen
- Bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer.

Let er wel op dat er uitzonderingen zijn op bovengenoemde diensten. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.