Var-verklaring

De VAR-verklaring verdwijnt, de gevolgen hiervan...

Wanneer je als zzp'er bij een opdrachtgever aan de slag gaat zal de opdrachtgever in de meeste situaties vragen om een VAR-verklaring. Dit begrip staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en wordt door de Belastingdienst afgegeven.

 

De VAR-verklaring is elektronisch aan te vragen op de site van de belastingdienst.

 

Dit is tot 1 mei 2016 mogelijk via de volgende link: Belastingdienst VAR-verklaring

De VAR-verklaring gaat verdwijnen

De VAR-verklaring gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Dan is het niet meer mogelijk om zo'n verklaring aan te vragen. In plaats daarvan dient een modelovereenkomst gebruikt te worden. Dit model is bedoeld om de zzp'er en opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid te bieden.

 

Als gewerkt wordt volgende de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft je opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Belangrijk om te weten is dat je dan niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijg je dus geen uitkering!

 

Als je een modelovereenkomst gebruikt, zegt dat niets over hoe de belastingdienst je inkomsten ziet. Of je inkomsten winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, beoordeelt de belastingdienst bij de aangifte van je inkomstenbelasting.

 

Wordt er gewerkt volgens een van de modelovereenkomsten, dan zegt dat dus alleen iets over de loonheffingen en niet over je ondernemerschap. Via de volgende link zijn deze overeenkomsten te downloaden: Belastingdienst algemene modelovereenkomsten


De VAR-verklaring en de Belastingdienst

De belastingdienst heeft op haar site de volgende stappen gedefinieerd wat je moet doen:

  • Bedenk samen met je opdrachtgever of je een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. Je hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kun je met de opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht. 
  • Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop je en de opdrachtgever willen werken. 
  • Leg vast volgens welke modelovereenkomst je en de opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin je afspraken maakt met de opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst. 
  • Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang je en de opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden. 


De modelovereenkomst nog niet verplicht

Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat het niet verplicht is om een modelovereenkomst te gebruiken. Als je geen gebruik maakt van modelovereenkomsten, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffing moet betalen.


De opdrachtgever en de zzp'er krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig de werkwijze aan te passen. Er geldt wel een inspanningsverplichting: je moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat je niet in loondienst werkt.


Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.