Modelcontracten: geen boetes of naheffingen

Staatssecretaris Wiebes sprak zich in de tweede kamer uit over de onzekerheid over de modelcontracten. Hij zei hierover het volgende: "zolang de gesprekken over modelcontracten nog gaande zijn, is er geen risico op boetes of naheffingen''.

De staatssecretaris nam dus duidelijk een standpunt in.

De wet DBA, deregulering beoordeling arbeidsrelaties, moest juist zorgen voor meer duidelijk en zekerheid vooraf. Maar de nieuwe wet riep juist meer vragen op. Veel opdrachtgevers en zzp'ers zijn onzeker geworden.

In hoeverre beschouwt de Belastingdienst ons contract nou wel of niet als een schijnconstructie?


Een groot aantal ondernemers en zzp"ers werkt volgens de staatssecretaris onbewust niet volgens de regels van de nieuwe wet. Wij zijn de afgelopen jaren het zicht kwijtgeraakt op wat zelfstandigheid nu precies is.

Om die reden wordt het tijd, van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017, voor een correcte invoering van de wet DBA om onzekerheid in de markt weg te nemen.

Wiebes wil nog geen uitspraak doen over hoe het nu verder moet met de wet. Allereerst wil hij de aanbevelingen van de commissie-boot over de modelovereenkomst afwachten. Naar verwachting komen deze in december.

Dan is duidelijk wat conform de wet is en wat niet. Voor het kerstreces stuurt hij de kamer een brief over de stand van zaken in de verschillende sectoren.