Modelovereenkomst voor zzp in de ict

Modelovereenkomst voor zzp'ers in de ICT

De belastingdienst heeft een modelovereenkomst voor de inhuur van zzp'ers in de ICT-sector gepubliceerd. Dit contract kwam tot stand in samenspraak met branchevereniging Nederland ICT. Het doel van dit contract is de werkgevers meer zekerheid te geven bij de inhuur van zelfstandigen.

 

Deze overeenkomst is te vinden op site van de belastingdienst.

 

Het model houdt rekening met specifiek in de ICT gebruikelijke werkwijzen. Dit resulteert in een aansprakelijkheidsbeperking die veel in de sector wordt gebruikt. Daarnaast is er een inspanningsverplichting erin opgenomen.

Het is namelijk vaak niet mogelijk om van tevoren een bepaald resultaat te benoemen. Ook is er een belangrijke standaardclausule opgenomen over het overdragen van rechten van intellectuele eigendom.

Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat het voor de werkgevers niet verplicht is om van een goedgekeurd modelovereenkomst gebruik te maken. Een eigen overeenkomst volstaat ook.

Het voordeel van een goedgekeurde overeenkomst is dat er meer zekerheid is dat er niet achteraf toch loonheffing betaald moet worden.