Stage open bij zzp'ers

Stage lopen bij zzp'ers

Onderwijsminister Jet Bussemakers wil het voor mbo-leerlingen eenvoudiger maken om stage te kunnen lopen bij zzp'ers. Op dit moment gebeurt dit te weinig, aangezien er veel onduidelijkheid over is.

 

Dat staat in haar brief aan de Tweede Kamer over de beroepspraktijk in het mbo.


De onderwijsminister geeft aan dat het nu al mogelijk is voor zzp'ers om erkend te worden als leerbedrijf. Om erkent te worden moeten zij wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Het gaat Bussemaker vooral om bedrijven in specialistische, vaak creatieve beroepen zoals goed- en zilversmeden.

Zij werken immers vaak als zelfstandige. 

Veel zzp'ers zitten vaak niet te wachten op stagiairs. De administratie rompslomp van stageprotocollen in het onderwijs vormt vaak een belemmering voor zzp'ers. Een taak voor het onderwijs om deze procedures en protocollen te vereenvoudigen.

Op die manier wordt het voor de zzp'ers aantrekkelijker om stagiairs te begeleiden. Stagebegeleiding kost immers ook tijd en geld.