Balans

De balans is een overzicht van de bezittingen, het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van jouw entiteit, zoals een onderneming, instelling of persoon. De balans bestaat uit twee kolommen die met elkaar in evenwicht moeten zijn.

De bovenste kolom bestaat uit de debetzijde van de balans (bezittingen, ook wel activa genoemd) en de onderste kolom bestaat uit de creditzijde van de balans (schulden en het eigen vermogen, ook wel passiva genoemd).

 

Overzicht balans

 

De bezittingen bestaan uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren, samen ook wel 'activa' genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto's van het bedrijf, kantoorartikelen en computers. De schulden en het eigen vermogen worden aangeduid als 'passiva'.

Hieronder vallen bijvoorbeeld kortlopende schulden zoals een lening van minder dan een jaar en langlopende schulden zoals een hypotheek. De activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn wat betekent dat beide zijden op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Het bezit moet immers altijd door iets gefinancierd worden.

Een balans is, in tegenstelling tot de winst- en verliesrekening, een momentopname. Daarom moet de datum waarop deze momentopname betrekking heeft, altijd worden vermeld. Dit kan door 'Balans per (datum)' bovenaan de balans te zetten.