Winst-en-verlies

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een periode, meestal een jaar. Het is samen met de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening.

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd. Het saldo van de winst- en verliesrekening is over een bepaalde periode behaalde winst (positief saldo) of het geleden verlies (negatief saldo). Het verschil met een balans is dus dat je op een winst- en verliesrekening alle inkomsten afzet tegen je uitgaven en op een balans alle bezittingen afzet tegen de manier waarop deze gefinancieerd zijn.

Schermafbeelding 2017-10-06 om 15 17 51


Elke onderneming maakt een winst- en verliesrekening en voor sommige vennootschappen is het verplicht om een jaarrekening en dus een winst- en verliesrekening op te stellen. Het vaststellen van de resultaten is best gecompliceerd. Dit komt omdat er rekening moet worden gehouden met de toekenning van kosten aan meerdere boekjaren, zoals afschrijvingskosten.