Hoe maak ik een startbalans?

Bij Ficsus.nl hoef je geen startbalans te maken, want die maken wij. Dat is de kracht van Ficsus.nl.

Een factuur die je inboekt in Ficsus.nl heeft drie data: 
- Factuurdatum (relevant voor de btw-aangifte)
- Boekdatum (relevant voor de balans en winst en verliesrekening)
- Betaaldatum (relevant voor de banksaldi)

Een startbalans bestaat vaak uit facturen die nog niet betaald zijn, maar al wel zijn uitgestuurd (en soms zelfs al geboekt). Door de hierboven vermelde data naar waarheid in te vullen neemt Ficsus.nl deze automatisch mee in je startbalans.

Voorbeeld 1. Op de startbalans 2016 moet een overlopende post worden overgenomen omdat je een dienst geleverd hebt, factuur hebt gestuurd, maar de betaling nog niet is gedaan. Vul dan in factuurdatum in vorig jaar, boekdatum in vorig jaar - maar betaaldatum in huidig jaar. Je zult zien dat van 1 januari tot de datum van betaling er een post nog te ontvangen op je balans verschijnt.

Voorbeeld 2. Crediteuren/debiteuren. Als u factuurdatum in vorig jaar zet, maar boekdatum en betaaldatum in nieuw jaar zal op de startbalans huidig jaar een post debiteuren/crediteuren verschijnen. De boekdatum heeft betrekking op het tijdstip dat je de dienst levert.

TIP! Als je een nieuwe uitgave-factuur aanmaakt kan je onder het notitieveld kiezen voor uitgebreide modus. Je hebt dan de mogelijkheid de drie verschillende data in te voeren. Bij een inkomstenfactuur is dit standaard.

Daarnaast wil je op de startbalans mogelijk inventaris, een auto, een computer opnemen waarop al wordt afgeschreven. Vul daartoe via de modus 'uitgebreid' een uitgave factuur toe met de oorspronkelijke factuurdatum en vul de afschrijfgegevens in (afschrijftermijn en restwaarde). Het betreffende voorwerp verschijnt daarmee op de balans.

Bespaar op inkomstenbelasting

Stappenplan voor zzp'ers

Beparen op inkomstenbelasting
Download gratis e-book