Hoe kan ik online mijn boekhouding doen als zzp’er?

Met Ficsus.nl is je administratie 24/7 bereikbaar. Je kunt overal en altijd inloggen zodra je verbinding hebt met het internet. De website van Ficsus.nl BV werkt onder SSL. Ficsus.nl archiveert je data op eigen servers, waardoor niemand anders bij je gegevens kan. Bovendien schrijven wij je persoonlijke gegevens gecodeerd weg. Je administratie wordt opgeslagen in datacentra. De centra van deze gecertificeerde provider behoren tot de meest veilige ter wereld. Zo hoeft je als zzp er geen zorgen meer te maken over diefstal, brand of gegevensverlies door een kapotte harde schijf.

Ficsus.nl is ook de trotse bezitter van het keurmerk Zeker-Online. Het keurmerk Zeker-Online richt zich op drie pijlers. Betrouwbaarheid, veiligheid en juridische zekerheid. Je bent er bij ons (met dit keurmerk) zeker van dat je online administratieve dienstverlening betrouwbaar, veilig en voortdurend beschikbaar is. Het keurmerk hanteert de richtlijnen voor veilige webapplicaties van het NCSC. Ook gelden er strenge eisen wat betreft continuïteit en privacy. Het keurmerk kadert het veilig gebruik van een online administratie in. Een onafhankelijk en deskundig auditteam beoordeelt jaarlijks de drie pijlers. 

Tags: boekhouden zzp, online boekhouden zzp, online boekhouding doen zzp, online boekhouding zzp

verwante artikelen:

Laatste update: 2017-05-03 14:11