Wat houdt de kleineondernemersregeling precies in voor zzp’ers?

Indien je in een jaar minder dan €1.883 btw hoeft te betalen, dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Het kan zelfs zijn dat je helemaal geen belasting hoeft te betalen. Je komt dan in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. De Belastingdienst geeft hiervoor vier voorwaarden waar je aan dient te voldoen:
- Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
- Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan €1.883 btw betalen in een jaar.
- Je onderneming is in Nederland gevestigd.
- Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw.

Het is belangrijk om te weten dat de kleineondernemersregeling niet geldt voor rechtspersonen. Dit zijn bijvoorbeeld bv’s, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als een van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

De Belastingdienst benoemd een aantal specifieke situatie waar de kleineondernemersregeling niet van toepassing op is. Deze kan je vinden op de site van de Belastingdienst. 

Tags: belastingvermindering, kleinondernemersregeling, kor, €1.883 btw

verwante artikelen:

Laatste update: 2017-05-03 12:39