Op welke manier kan ik als zzp’er belastingvermindering krijgen door het toepassen van de kleineondernemersregeling?

Door het toepassen van de kleineondernemersregeling is het mogelijk om belastingvermindering op het btw-bedrag te verkrijgen dat je aan de Belastingdienst moet betalen. De hoogte van de belastingvermindering is vastgelegd door de Belastingdienst. Deze is vormgegeven in een eenvoudig rekenmodel. Dat staat weergegeven op de site van de Belastingdienst.

Hieronder een voorbeeld voor het toepassen van de kleineondernemersregeling:
Een bloemenwinkel heeft een jaaromzet van €75.000. Dit bedrag is exclusief btw. Over deze omzet is een btw bedrag van 6% verschuldigd. Dit resulteert in een bedrag van €4.500. Om de jaaromzet van €75.000 te halen heeft de bloemenwinkel kosten gemaakt en bloemen en planten ingekocht. Hierover heeft de winkel €2.865 btw betaald. Dit bedrag mag als voorbelasting afgetrokken worden. De volgende berekening kan nu gemaakt worden.

Te betalen btw is:                                                      €4.500
Voorbelasting:                                                            €2.865
Te betalen btw-bedrag:                                              €1.635
Kleineondernemersregeling
(2,5 x (€1.883 - €1.635)                                              €  620
Te betalen btw                                                          €1.015

Als je in een jaar €1.345,- of minder btw moet betalen aan de Belastingdienst, dan hoef je niets te betalen. Het is overigens niet mogelijk om geld terug te krijgen.

In Ficsus.nl is dit zeer eenvoudig te verwerken.

Tags: belastingvermindering, btw-bedrag, kleineondernemersregeling

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-25 14:50