Waar moet ik als zpp’er op letten bij het gebruik van een modelovereenkomst?

Een modelovereenkomst is grotendeels hetzelfde als iedere andere overeenkomst van opdracht. De modelovereenkomst regelt primair de rechten en plichten van opdrachtnemer en opdrachtgever. Daar komt voor de modelovereenkomst nog bij dat deze vanwege de zogenaamde kernbepalingen volgens de fiscus iets moet zeggen over de vraag of voor de werkzaamheden die in die overeenkomst worden geregeld loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Van belang is dus om goed te weten wat je afspreekt en om je daar, zeker voor wat betreft de kernbepalingen, aan te houden. De praktijk mag dus niet afwijken van wat er in de overeenkomst staat. Anders vervalt de vrijwaring voor loonheffing.

Tags: dba, deregulering beoordeling arbeidsrelatie, kernpunten modelovereenkomst, loonheffing, Modelovereenkomst, overeenkomst van opdracht, VAR, var-verklaring

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-25 08:48