Welke belastingvoordelen heb ik als zzp’er?

Als zzp'er heb je recht op diverse aftrekposten, voordeelregelingen en winstvrijstellingen. Door daar gebruik van te maken verlaag je de fiscale winst. Door - op papier - de winst te verlagen, betaal je dus minder belasting. De meeste aftrekposten, winstvrijstellingen en voordeelregelingen worden niet automatisch toegepast door de Belastingdienst.

De belangrijkste aftrekposten voor zzp'ers:
- Zelfstandigenaftrek - zzp'ers mogen sinds 1 januari 2012 een vast bedrag van € 7.280 van de winst aftrekken. Voorheen hing de hoogte van dit bedrag af van de winst;
- Startersaftrek - startende zzp’ers hebben in bepaalde gevallen recht op een extra aftrek bovenop de zelfstandigenaftrek;
- MKB-winstvrijstelling - de MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost van 12% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigheidsaftrek en startersaftrek. 

Tags: aftrekposten zzp, belastingvoordelen, belastingvoordelen zzp, belastingvoordelen zzp'er, belastingvoordelen zzp'ers, mkb-vrijstelling zzp, startersaftrek zzp, voordeelregelingen zzp, winstvrijstellingen zzp, zelfstandigenaftrek zzp

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-13 11:34