Welke elementen moet ik als zzp’er verplicht opnemen als ondernemingsvermogen?

Elementen die je verplicht moet opnemen zijn:
- Vermogensbestanddelen (nagenoeg) uitsluitend voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening, zoals fabrieksgebouwen, kantorenpanden, vrachtauto's en dergelijke.
- Door de bedrijfs- of beroepsuitoefening ontstane vorderingen en/of schulden (bijvoorbeeld een lijfrenteverplichting).

Als een vermogensbestanddeel in een huwelijksgemeenschap valt, kan het nog steeds in zijn geheel tot het ondernemingsvermogen behoren van de echtgenoot die de onderneming drijft.

Tags: elementen zzp ondernemersvermogen, ondernemersvermogen, ondernemersvermogen elementen

verwante artikelen:

Laatste update: 2016-05-13 15:15