Hoe bereken ik de inkomstenbelasting?

Je wilt je inkomstenbelasting berekenen? Je wilt precies weten hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen, en je wilt - vanzelfsprekend - zoveel mogelijk belastingvoordeel realiseren.

Hoe bereken ik als zzp’er mijn inkomstenbelasting?

Aan het einde van het jaar moet je over je winst belasting betalen. Als zelfstandig ondernemer heb je recht op diverse aftrekposten, voordeelregelingen en winstvrijstellingen. Door daar gebruik van te maken verlaag je de fiscale winst. Door - op papier - de winst te verlagen, betaal je dus minder belasting. De meeste aftrekposten, winstvrijstellingen en voordeelregelingen worden niet automatisch toegepast door de Belastingdienst. 

De belangrijkste aftrekposten voor zelfstandig ondernemers (genoemde getallen per 2016):
- Zelfstandigenaftrek - Iedere zzp’er die minimaal 1.225 uur in het kalenderjaar aan zijn onderneming besteedt, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag per jaar, namelijk € 7.280. Starters krijgen de eerste drie jaar (of drie maal in de eerste vijf jaar na de start van hun bedrijf) nog een extra startersaftrek van € 2.123.

- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek - Wanneer je als ondernemer in een kalenderjaar meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Auto’s vallen in principe niet onder deze regeling (behalve enkele energiezuinige auto's). Wanneer je tussen de € 2.300 en € 55.248 investeert, dan is de extra aftrek 28%. Investeer je meer, dan daalt de aftrekpost. Kijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

- MKB-winstvrijstelling - Je hebt als zzp’er ook recht op de MKB-winstvrijstelling. Om recht te hebben op de MKB-winstvrijstelling hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De MKB-winstvrijstelling is 14% van de winst (in 2013, dit was 12%) maar wel na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

- Willekeurig afschrijven - Ondernemers moeten de investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Iets is een investering als je het langer dan een jaar gebruikt, en als het minimaal € 450,- kost. Zaken als een laptop, beamer, kantoorinrichting, machines en auto’s zijn in principe investeringen. Afschrijven betekent dat je niet ineens het hele bedrag als kosten opvoert, maar dat je de kosten verdeelt over de levensduur van het bedrijfsmiddel. Inventaris (waaronder ook computers), moet je normaliter in vijf jaar afschrijven. Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven, dit heet willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kunt kiezen om versneld (bijvoorbeeld in één of twee jaar) af te schrijven. Je drukt daarmee je winst en dus de belastingdruk. Maar als je (nog) geen winst draait, kan je ervoor kiezen de afschrijving uit te stellen

Oudedagsreserve - De fiscale oudedagsreserve (for) is een fiscale faciliteit voor ondernemers met een eenmanszaak om te sparen voor hun pensioen, hun "oude dag". Je mag maximaal 12% van de winst, met een maximum van € 9.542 van de winst aftrekken. Over dit deel hoef je dus geen belasting te betalen. De oudedagsreserve is een uitgestelde belastingschuld. Vroeg of laat moet er met de Belastingdienst worden afgerekend. Overigens heb je met het toevoegen aan de oudedagsreserve nog geen voorziening voor de oude dag opgebouwd. Om goed voor je pensioen zorgen is het van belang om met een verzekeringsadviseur of lifeplanner om tafel te gaan zitten.

Zakelijke kosten - Zakelijke kosten (kosten die je moet maken om je bedrijf te runnen), zijn aftrekbaar. Deze verlagen je winst en zorgen dus voor een lagere belastinglast.

 

 

Bespaar op inkomstenbelasting

Stappenplan voor zzp'ers

Beparen op inkomstenbelasting
Download gratis e-book