Welke belastingvoordelen zijn er voor zzp'ers?

Er zijn verschillende belastingvoordelen voor zzp'ers. Je hebt recht op diverse aftrekposten, voordeelregelingen en winstvrijstellingen. Door daar gebruik van te maken verlaag je de fiscale winst.

Door - op papier - de winst te verlagen, betaal je dus minder belasting. De meeste aftrekposten, winstvrijstellingen en voordeelregelingen worden niet automatisch toegepast door de Belastingdienst.

De belangrijkste aftrekposten voor zzp'ers:
- Zelfstandigenaftrek - zzp'ers mogen sinds 1 januari 2012 een vast bedrag van € 7.280 van de winst aftrekken. Voorheen hing de hoogte van dit bedrag af van de winst;
- Startersaftrek - startende zzp’ers hebben in bepaalde gevallen recht op een extra aftrek bovenop de zelfstandigenaftrek;
- MKB-winstvrijstelling - de MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost van 12% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigheidsaftrek en startersaftrek. 

Bespaar op inkomstenbelasting

Stappenplan voor zzp'ers

Beparen op inkomstenbelasting
Download gratis e-book