Hoe boek ik twee facturen die gelijk betaald worden?

Je klant betaalt twee facturen in één keer. Je kan deze betaling als volgt in Ficsus.nl Boekhouden Compleet verwerken: 

 • Stel je hebt een openstaande factuur van € 150,- en een openstaande factuur van € 100. De klant betaalt deze samen en maakt ineens € 250,- over.
 • Open de eerste factuur van € 150,-. Kies het bedrag van € 250,- vanaf het tabblad Bank (eventueel via 'toon niet geboekte betalingen'). Vul op de betaalregel € 150,- in.
 • Op je overzicht bankafschriften zal je nu zien 'te boeken' € 100,-
 • Open de tweede factuur van € 100,-. Kies opnieuw het totaal bedrag van € 250,- vanaf het tabblad Bank (eventueel via 'toon niet geboekte betalingen'). Vul op de betaalregel € 100,- in.
 • Beide facturen en het totaal bedrag van 250,- zijn nu geboekt.

Wat is het factuurnummer?

Het factuurnummer geeft een kernmerk aan bij een factuur. Bij uitgavenfacturen is dit het nummer wat op de uitgavenfactuur staat (dus het nummer op de factuur van de leverancier), bij inkomstenfacturen nummert alles automatisch door.

Een boekstuknummer is een opvolgend nummer, zodat de Belastingdienst bij een controle kan zien dat je geen facturen bent vergeten op te geven.

Een eenheidsprijs toevoegen op de factuur?

Een eenheidsprijs kun je snel en makkelijk op je factuur toevoegen. Ficsus.nl beschikt namelijk over een urenregistratie mogelijkheid die een direct koppeling heeft met het factuurprogramma. Het uurtarief en je (gewerkte) uren verschijnen automatisch op je factuur.  

Is de boekdatum van inkomsten gelijk aan de factuurdatum?

De boekdatum van een inkomstenfactuur ligt meestal gelijk aan de factuurdatum. Je dient bij het inboeken van een factuur rekening te houden met de volgende data:

 • De factuurdatum: de datum van de factuur
 • De boekdatum: de datum dat een financieel feit in je boekhouding wordt verwerkt
 • De betaaldatum: de datum waarop je het geld ontvangen hebt

Als je in Ficsus.nl je facturen maakt dan is de boekdatum van een inkomstenfactuur meestal gelijk aan de factuurdatum. Verstuur je een factuur, dan boek je die in de meeste gevallen gelijk in Ficsus.nl Boekhouden Compleet. 

Bij een uitgavenfactuur liggen boekdatum en betaaldatum vaak gelijk omdat veel mensen een boeking pas verwerken als deze betaald is. Voor de btw-aangifte is de factuurdatum bepalend.

Hoe maak ik een creditfactuur?

Je maakt een creditfactuur heel eenvoudig in Ficsus.nl Boekhouden Compleet. Bij het boeken van een creditfactuur kunnen zich twee situaties voordoen:

Situatie 1:

Je hebt de inkomstenmutatie aangemaakt maar de btw-aangifte daarvoor is nog niet ingediend. Je kunt op de betreffende mutatie (onder Details factuur) een extra regel aanmaken waarop je het hetzelfde bedrag nogmaals invoert, maar nu met een minteken ervoor. Daarmee creëer je een factuur die op nul uitkomt.

Situatie 2:

Je hebt een inkomsten factuur aangemaakt en de btw-aangifte daarvoor is al ingediend, m.a.w. je hebt daarover al btw betaald. Je kunt deze btw terugvragen bij de belastingdienst, waarbij je wel moet aantonen dat je jouw uiterste best heeft gedaan om de factuur betaald te krijgen. De Belastingdienst zegt daarover het volgende:

Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen 

Als je een factuur stuurt aan jouw klanten, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt jouw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan heb je btw betaald die je niet ontvangen hebt. Je kunt deze btw dan terugvragen.

Wanneer terugvragen? 

Je kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat jouw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. Je stuurt dan een brief naar jouw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat jouw factuur niet meer betaald zal worden. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In jouw verzoek noteer je in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam en adres van jouw afnemer
 • datum en nummer van de betreffende factuur
 • het niet-betaalde factuurbedrag
 • het bedrag aan btw dat je terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kan je ook een kopie van de factuur meesturen.

Factoorovereenkomst 

Heb je een factoorovereenkomst gesloten? Dat betekent dat een andere ondernemer, de ‘factoor’, jouw vorderingen op jouw afnemers heeft overgenomen. Als de facturen niet betaald worden, mag de factoor namens jou de btw terugvragen. Je moet de factoor dan machtigen. Dit kan door hem een afzonderlijke machtiging te geven of door het verzoek om teruggaaf te ondertekenen.

Let op!

Als je achteraf een korting hebt gegeven of goederen hebt terugontvangen, kan je een creditnota uitreiken en de btw daarover verrekenen bij jouw aangifte.

Hoe boek je dit nu in Ficsus Boekhouden Compleet. 

Stel: op 1 februari stuur je een rekening uit van 100 Euro en 21,18 btw. Je komt tot de conclusie dat die rekening nooit betaald wordt. Je schrijft op 1 juni de 100 Euro alvast af door een extra regel op de oorspronkelijke inkomsten mutatie van -100 Euro aan te maken.

Het nog te ontvangen btw bedrag blijft open staan. Je vraagt bij de Belastingdienst aan of je de in Q1 betaalde btw van 21,18 terug kunt krijgen. De belastingdienst gaat akkoord en stort het bedrag op jouw rekening. Je importeert dat bedrag van jouw rekening en maakt nu een derde regel aan waarop je het geïmporteerde bedrag boekt. Resultaat: Openstaande rekening is compleet afgeboekt.