Hoe maak ik een creditfactuur?

Je maakt een creditfactuur heel eenvoudig in Ficsus.nl Boekhouden Compleet. Bij het boeken van een creditfactuur kunnen zich twee situaties voordoen:

Situatie 1:

Je hebt de inkomstenmutatie aangemaakt maar de btw-aangifte daarvoor is nog niet ingediend. Je kunt op de betreffende mutatie (onder Details factuur) een extra regel aanmaken waarop je het hetzelfde bedrag nogmaals invoert, maar nu met een minteken ervoor. Daarmee creëer je een factuur die op nul uitkomt.

Situatie 2:

Je hebt een inkomsten factuur aangemaakt en de btw-aangifte daarvoor is al ingediend, m.a.w. je hebt daarover al btw betaald. Je kunt deze btw terugvragen bij de belastingdienst, waarbij je wel moet aantonen dat je jouw uiterste best heeft gedaan om de factuur betaald te krijgen. De Belastingdienst zegt daarover het volgende:

Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen 

Als je een factuur stuurt aan jouw klanten, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt jouw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan heb je btw betaald die je niet ontvangen hebt. Je kunt deze btw dan terugvragen.

Wanneer terugvragen? 

Je kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat jouw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. Je stuurt dan een brief naar jouw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat jouw factuur niet meer betaald zal worden. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In jouw verzoek noteer je in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres van jouw afnemer
  • datum en nummer van de betreffende factuur
  • het niet-betaalde factuurbedrag
  • het bedrag aan btw dat je terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kan je ook een kopie van de factuur meesturen.

Factoorovereenkomst 

Heb je een factoorovereenkomst gesloten? Dat betekent dat een andere ondernemer, de ‘factoor’, jouw vorderingen op jouw afnemers heeft overgenomen. Als de facturen niet betaald worden, mag de factoor namens jou de btw terugvragen. Je moet de factoor dan machtigen. Dit kan door hem een afzonderlijke machtiging te geven of door het verzoek om teruggaaf te ondertekenen.

Let op!

Als je achteraf een korting hebt gegeven of goederen hebt terugontvangen, kan je een creditnota uitreiken en de btw daarover verrekenen bij jouw aangifte.

Hoe boek je dit nu in Ficsus Boekhouden Compleet. 

Stel: op 1 februari stuur je een rekening uit van 100 Euro en 21,18 btw. Je komt tot de conclusie dat die rekening nooit betaald wordt. Je schrijft op 1 juni de 100 Euro alvast af door een extra regel op de oorspronkelijke inkomsten mutatie van -100 Euro aan te maken.

Het nog te ontvangen btw bedrag blijft open staan. Je vraagt bij de Belastingdienst aan of je de in Q1 betaalde btw van 21,18 terug kunt krijgen. De belastingdienst gaat akkoord en stort het bedrag op jouw rekening. Je importeert dat bedrag van jouw rekening en maakt nu een derde regel aan waarop je het geïmporteerde bedrag boekt. Resultaat: Openstaande rekening is compleet afgeboekt. 

Bespaar op inkomstenbelasting

Stappenplan voor zzp'ers

Beparen op inkomstenbelasting
Download gratis e-book