ZZP'ers in de zorg

Goed nieuws zzp'ers in de zorg


De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M van Rijn, heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met goed nieuws voor zzp'ers in de zorg. De Wet kwaliteit klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) vormt geen belemmering voor zzp'ers die werkzaam zijn in de zorg.

Dit geldt zowel bij directe als indirecte (via een (zorg)instelling) contractering van zelfstandigen.


Gezagsverhouding in de modelovereenkomst

Veel modelovereenkomsten voor de zorg werden bij de Belastingdienst ingediend. De Belastingdienst moest beoordelen of er sprake was van een gezagsverhouding en er dus loonheffing plaats moest vinden.

Al deze overeenkomsten werden afgekeurd. Volgens de staatssecretaris kan er alleen sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking als dit volgt uit de feiten en omstandigheden. Als aan de cumulatieve criteria voor het bestaan van een dienstbetrekking wordt voldaan, dan moet de zorgverlener als een werknemer behandeld worden, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Dit geldt in alle sectoren in de Nederlands economie, dus ook voor in de zorg.

De staatssecretaris geeft drie cumulatieve criteria die vereist zijn of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking:

1. een gezagsrelatie / verhouding
2. een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten
3. de verplichting een vergoeding voor de werkzaamheden te betalen

De staatssecretaris geeft daarbij het volgende voorbeeld:

"Er kan alleen sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking als dit volgt uit de feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld als gewerkt wordt in opdracht van een zorginstelling, kan er sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking als de zorgverlener voor meerdere opdrachtgevers (zorginstellingen) werkt en daardoor als solistisch werkende zorgverlener kan worden aangemerkt.''


Boekhoudprogramma voor de zorg.

Ook Ficsus.nl heeft goed nieuws voor zzp'ers in de zorg. Ficsus.nl ontwikkelde voor zzp'ers in zorg een passend en geschikt boekhoudprogramma. Met dit boekhoudprogramma heb je de juiste tool in handen om gemakkelijk, snel en efficiĆ«nt de administratie bij te houden.

Ook voor ondernemers in de zorg zonder boekhoudkennis. Veel zzp'ers in de thuiszorg, jeugdzorg, ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en gehandicaptenzorg en andere ondernemers in de gezondheidszorg gingen je al voor.