Ficsus.nl goedgekeurd door de belastingdienst

Online boekhouden en de Belastingdienst

Online boekhouden via Ficsus.nl wordt via het keurmerk Zeker-Online ondersteund door de Belastingdienst. Ook de Belastingdienst heeft belang bij een goed boekhoudprogramma. Hoe beter het boekhoudprogramma, hoe sneller een eventuele controle en hoe kleiner de kans op verrassingen.

Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede bedrijfsvoering en een juiste belastingaangifte. De stichting Zeker-Online heeft in samenwerking met de Belastingdienst daarom het keurmerk Zeker-Online ontwikkeld.

Als een boekhoudprogramma dit keurmerk heeft, ben je er zeker van dat de software veilig en betrouwbaar is. En dat deze geschikt is om gegevens mee te bewaren waar de Belastingdienst om vraagt.


De stichting Zeker-Online

In 2013 is de stichting Zeker-Online opgericht. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur bestaande uit Bert Tuinsma (voorzitter) en Will Reijnders.

Stichting-Zeker-Online

 

 

 

Het bestuur verleent een keurmerk pas nadat op basis van een strenge, externe en onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-Online. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Deelnemers.

Het keurmerk beoogt zekerheid. Er zeker van zijn dat je online administratieve dienst betrouwbaar, veilig en voortdurend beschikbaar is. Het keurmerk hanteert de richtlijnen voor veilige webapplicaties van het NCSC.

Daarnaast stellen zij eisen aan de continuïteit en de privacy.


Dit is van belang om de veiligheid van gebruik van een online administratie te waarborgen. Een onafhankelijk en deskundig auditteam beoordeelt de online administratieve dienst. Kies voor maximale zekerheid en breng je online boekhouding onder bij een keurmerkhouder van Zeker-Online!

Kijk voor meer informatie over het keurmerk Zeker-Online op www.zeker-online.nl