Hoe moet ik als zzp’er een Creditfactuur aanmaken?

Bij het boeken van een creditfactuur kunnen zich twee situaties voordoen:

Situatie 1:

U hebt de inkomstenmutatie aangemaakt maar de btw-aangifte daarvoor is nog niet ingediend. U kunt op de betreffende mutatie (onder Details factuur) een extra regel aanmaken waarop u het hetzelfde bedrag nogmaals invoert, maar nu met een minteken ervoor. Daarmee creëert u een factuur die op nul uitkomt.

Situatie 2:

U hebt een inkomsten factuur aangemaakt en de btw-aangifte daarvoor is al ingediend, m.a.w. u hebt daarover al btw betaald. U kunt deze btw terugvragen bij de belastingdienst, waarbij u wel moet aantonen dat u uw uiterste best heeft gedaan om de factuur betaald te krijgen. De Belastingdienst zegt daarover het volgende:

Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen 

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen.

Wanneer terugvragen? 

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. U stuurt dan een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In uw verzoek noteert u in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres van uw afnemer
  • datum en nummer van de betreffende factuur
  • het niet-betaalde factuurbedrag
  • het bedrag aan btw dat u terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.

Factoorovereenkomst 

Hebt u een factoorovereenkomst gesloten? Dat betekent dat een andere ondernemer, de ‘factoor’, uw vorderingen op uw afnemers heeft overgenomen. Als de facturen niet betaald worden, mag de factoor namens u de btw terugvragen. U moet de factoor dan machtigen. Dit kan door hem een afzonderlijke machtiging te geven of door het verzoek om teruggaaf te ondertekenen.

Let op!

Als u achteraf een korting hebt gegeven of goederen hebt terugontvangen, kunt u een creditnota uitreiken en de btw daarover verrekenen bij uw aangifte.

Hoe boekt u dit nu in FicsBook?

Stel: op 1 februari stuurt u een rekening uit van 100 Euro en 21,18 btw. U komt tot de conclusie dat die rekening nooit betaald wordt. U schrijft op 1 juni de 100 Euro alvast af door een extra regel op de oorspronkelijke inkomsten mutatie van -100 Euro aan te maken. Het nog te ontvangen btw bedrag blijft open staan. U vraagt bij de Belastingdienst aan of u de in Q1 betaalde btw van 21,18 terug kunt krijgen. De belastingdienst gaat akkoord en stort het bedrag op uw rekening. U importeert dat bedrag van uw rekening en maakt nu een derde regel aan waarop u het geïmporteerde bedrag boekt. Resultaat: Openstaande rekening is compleet afgeboekt. Zie navolgend de FicsBook inkomsten mutatie die daarmee werd gecreëerd.

 

Tags: credit factuur, creditfactuur, factuur crediteren

verwante artikelen:

Laatste update: 2017-05-03 13:32