Hoe moet ik mij boekhouding doen als zzp’er?

Met het boekhoudprogramma van Ficsus.nl doe je eenvoudig de boekhouding. Dit programma levert waar de Belastingdienst om vraagt.

De Belastingdienst geeft een aantal basisgegevens voor een juiste administratie.

Grootboekadministratie
Een grootboekadministratie bestaat uit een aantal “verzamelmappen” waarin je de inkomsten en uitgaven onderbrengt in groepen zoals bijvoorbeeld: geleverde producten, bankrekeningen, autokosten, telefoonkosten, ontvangen btw, betaalde btw etc. Al deze onderwerpen krijgen een nummer, een zogenaamd grootboekrekeningnummer. Het grootboek is eigenlijk de schil om de gehele boekhouding. 

Debiteuren en crediteurenadministratie
Hierin staan de facturen van je klanten en je leveranciers gespecificeerd met bedragen, openstaande posten, btw etc. Deze gegevens zijn afkomstig van je in- en verkoopadministratie.

Voorraadadministratie
Indien je werkt met inkoop en verkoop van goederen zal je minstens één keer per jaar moeten inventariseren en de voorraad en de waarde daarvan vermelden in de boekhouding.

In- en verkoopadministratie
De in- en verkoopadministratie bestaat uit het inboeken van je verkoopfacturen en inkoopfacturen op grootboekrekeningen.

Facturen maken
Als je iets levert of verkoopt zal je een factuur moeten maken die de afnemer aan je betaalt.

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een correcte factuur:
- Facturen dienen voorzien te zijn van een datum en een doorlopend nummer
- Op de factuur staat naam en adres van de afnemer, en je eigen bedrijfsnaam, adres en btw-nummer
- Een duidelijke vermelding van het geleverde goed of verrichte dienst

- Prijzen vermeld je exclusief btw
- De btw bedragen dient je te splitsen naar percentage (0%, 6% of 21%)
- Onkosten boeken

Alle zakelijke kosten die je maakt dien je in de boekhouding te verwerken. Onkosten zijn aftrekbaar van je winst waardoor je minder belasting betaalt en je de btw op inkoop terug kunt vorderen. De uitgaven dienen een zakelijk karakter te hebben, waarbij je dient te handelen volgens “goed koopmansgebruik”. Ook autokosten en reiskosten dien je in de boekhouding te vermelden evenals de afschrijving van de waarde van je inventaris, gereedschap, computer etc.

Btw-aangifte
Uit je administratie zal je een btw-aangifte moeten verzorgen, veelal kan dit driemaandelijks. Bij ons boekhoudprogramma volstaat dit met “een druk op de knop”. Hieruit ontstaat een print die je handmatig kunt overbrengen op de elektronische aangifte op de website van de Belastingdienst.

Het te betalen bedrag aan btw is het verschil tussen de door de ontvangen btw bij de verkoopfacturen en de betaalde btw bij je inkopen en onkosten. Indien dit een klein bedrag is kom je in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Verzorg je aangifte en betaling aan de Belastingdienst tijdig. Het wordt niet gewaardeerd als je te laat aangifte doet, dit kan leiden tot een fikse boete.

Winst- en verliesrekening
Aan het eind van een kalenderjaar dien je een winst- en verliesrekening te produceren waaruit blijkt welke winst je als zzp’er maakt. Dit is eigenlijk een verzameling van cijfers over je bedrijf, waarin staat wat je verdient hebt, wat je eigen vermogen is, welke schulden je hebt aan leveranciers, wat je nog dient te ontvangen van je klanten etc. Kortom het is net als een schoolrapport waarin staat hoe goed, of slecht je presteert met je bedrijf. De winst die vermeld staat in je winst- en verliesrekening is het uitgangspunt voor de te betalen inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting en betalen
Belasting betalen moeten we allemaal, nooit leuk. Maar als je bedenkt dat je inkomstenbelasting moet betalen kan je ook bedenken dat iets verdiend hebt. Eens per jaar (maart - april) moet je een aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Het uitgangspunt is de winst die je in de winst- en verliesrekening hebt staan. Vanuit dit basisbedrag kan je de belastingvoordelen voor zelfstandigen toepassen. Zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, startersaftrek etc.

Tags: balans zzp, btw-aangifte zzp, debiteuren en crediteurenadministratie zzp, facturen maken zzp, grootboekadministratie zzp, in- en verkoopadministratie zzp, inkomstenbelasting zzp, voorraadadministratie zzp, winst- en verliesrekening zzp

verwante artikelen:

Laatste update: 2017-05-03 13:24