Wat zijn de minimale factuureisen?

Waar moet een factuur eigenlijk minimaal aan voldoen? Op deze vraag geeft de Belastingdienst antwoord. Dit zijn de minimale factuureisen:

- Naam en adres
- Btw nummer
- KvK nummer
- Een uniek volgnummer (factuurnummer)
- De datum waarop de factuur gemaakt is (factuurdatum)
- Naam en adres van de afnemer
- De datum of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
- Het aantal geleverde goederen of diensten
- Een omschrijving van de goederen of diensten
- Het Btw-tarief dat wordt toegepast
- Het bedrag dat je in rekening brengt exclusief btw
- Het Btw-bedrag

Het btw-tarief geniet nog wat verdere uitleg. Je kunt namelijk ook te maken krijgen met btw-verlegd. Je dient dan ook op de factuur aan te geven dat de btw-verlegd is met daarbij het btw-nummer van degene naar wie btw is verlegd.

Bespaar op inkomstenbelasting

Stappenplan voor zzp'ers

Beparen op inkomstenbelasting
Download gratis e-book