Hoe verwerk ik privé-onttrekkingen?

Dit kan je eenvoudig doen door de betreffende uitgave op te geven als betaald met je privérekening. Daarnaast kan je interne overboekingen doen middels de rechter grote roze knop. 'Privérekening' is hierbij het synoniem voor alle betalingen naar of onttrekkingen van privé.

Stel bijvoorbeeld dat je met de zakelijke rekening 50 euro pint om deze privé te gebruiken (onttrekking), dan boek je hier 50 euro van je betreffende zakelijke rekening naar je privérekening. 

Hoe maak ik een startbalans?

Bij Ficsus.nl hoef je geen startbalans te maken, want die maken wij. Dat is de kracht van Ficsus.nl.

Een factuur die je inboekt in Ficsus.nl heeft drie data: 
- Factuurdatum (relevant voor de btw-aangifte)
- Boekdatum (relevant voor de balans en winst en verliesrekening)
- Betaaldatum (relevant voor de banksaldi)

Een startbalans bestaat vaak uit facturen die nog niet betaald zijn, maar al wel zijn uitgestuurd (en soms zelfs al geboekt). Door de hierboven vermelde data naar waarheid in te vullen neemt Ficsus.nl deze automatisch mee in je startbalans.

Voorbeeld 1. Op de startbalans 2016 moet een overlopende post worden overgenomen omdat je een dienst geleverd hebt, factuur hebt gestuurd, maar de betaling nog niet is gedaan. Vul dan in factuurdatum in vorig jaar, boekdatum in vorig jaar - maar betaaldatum in huidig jaar. Je zult zien dat van 1 januari tot de datum van betaling er een post nog te ontvangen op je balans verschijnt.

Voorbeeld 2. Crediteuren/debiteuren. Als u factuurdatum in vorig jaar zet, maar boekdatum en betaaldatum in nieuw jaar zal op de startbalans huidig jaar een post debiteuren/crediteuren verschijnen. De boekdatum heeft betrekking op het tijdstip dat je de dienst levert.

TIP! Als je een nieuwe uitgave-factuur aanmaakt kan je onder het notitieveld kiezen voor uitgebreide modus. Je hebt dan de mogelijkheid de drie verschillende data in te voeren. Bij een inkomstenfactuur is dit standaard.

Daarnaast wil je op de startbalans mogelijk inventaris, een auto, een computer opnemen waarop al wordt afgeschreven. Vul daartoe via de modus 'uitgebreid' een uitgave factuur toe met de oorspronkelijke factuurdatum en vul de afschrijfgegevens in (afschrijftermijn en restwaarde). Het betreffende voorwerp verschijnt daarmee op de balans.

Waarvoor dient de knop herberekenen?

Met de knop herberekenen (je vindt deze als je naar het btw-tabblad gaat kun je ervoor zorgen dat Ficsus.nl opnieuw nagaat welke btw-bedragen er allemaal op dat kwartaal betrekking hebben. Deze worden dan meegenomen in een nieuwe berekening.

Voorbeeld: de aangifte van kwartaal 1 komt eraan, en je denkt dat je alles hebt ingevoerd. Je dient de aangifte in middels Ficsus.nl. Twee weken na het indienen kom je erachter dat er nog een factuur is die niet is meegenomen, maar wel factuurdatum in kwartaal 1 heeft. 

Oplossing 1 (voorkeur)
Je vult de factuur in, Ficsus.nl neemt deze automatisch mee naar het volgende kwartaal. De Belastingdienst is hiermee akkoord zolang dit bedrag kleiner is dan 1000 euro.

Oplossing 2
Je vult de factuur in, en drukt op herberekenen. Ficsus.nl zal opnieuw gaan rekenen, en zal de later ingevoerde factuur toch meenemen in kwartaal 1 (immers, de factuurdatum heeft betrekking op kwartaal 1). Je krijgt vervolgens te maken met een ingediende aangifte die niet overeenkomt met de aangifte die je zou in moeten hebben dienen. Als oplossing kan je kiezen voor een suppletieaangifte, via het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst-website. De betaling van deze suppletieaangifte verwerk je wel middels het tabblad btw betaling/ ontvangst btw-aangifte verwerken).

LET OP! De herberekenen-actie kan niet ongedaan gemaakt worden! 

Hoe moet ik een grootboekcode aanmaken?

Ficsus.nl geeft al een aantal standaard grootboekcodes, maar het kan voorkomen dat je graag je inkomsten/uitgaven onder een andere groep onderbrengt.   

Je kunt de grootboekcodes beheren door op de knop 'instellingen' te klikken en vervolgens op 'grootboekcodes'. Hier kan je alle standaardcodes en de grootboekcodes die je zelf hebt toegevoegd bekijken. Ook kun je een nieuwe grootboekcode toevoegen.

Tip! Een grootboekcode wordt in de Ficsus.nl-boekingsschermen type genoemd.

Een lening of hypotheek toevoegen?

Ga naar het tabblad ‘bank’ en klik op de knop 'Leningen'. Hier vind je de knop 'nieuwe lening toevoegen'.