Groot aantal zzp'ers slachtoffer van cybercrime

Dit onderzoek is gedaan door het Lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool in Leeuwarden. Uit dit onderzoek blijkt dat 27,9% van de ZZP'ers slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit. 

 

De conclusies uit dit rapport worden in dit Blog beschreven.


Ict- en internetgebruik

Het privé en zakelijke computer- en internetgebruik is bij zzp'ers sterk met elkaar verweven: meer dan 95 procent gebruikt voor zowel bedrijfs- als privédoeleinden dezelfden computer.

zz'ers zijn zeer actief op internet. Typische bedrijfsmatige activiteiten zoals het online plaatsen en verwerken van bestellingen en de online boekhouding worden steeds vaker verricht. Het functioneren van ICT is van vitaal belang voor ondernemers.

Zij hechten dan ook veel waarde aan informatiebeveiliging.

Slachtofferschap

27,9% van de zzp'ers is weleens slachtoffer geworden van online cybercrime. Zij krijgen het vaakst te maken met malware, hacken, phishing, e-mailfraude en ddos-aanvallen.

Deze vormen van cybercrime kunnen worden getypeerd als een maatschappij breed verschijnsel: niet alleen zzp'ers, maar ook burgers en grotere bedrijven hebben te maken met cybercrime.

De slachtoffers van cybercrime onderscheiden zich van niet-slachtoffers door hun jongere leeftijd, hun actieve internetgedrag hun lagere mate van zelfcontrole. De meeste slachtoffers hebben weinig kennis over de wijze waarop cybercrime is gepleegd.

Aangifte

12,8 procent van de zzp'ers doet aangifte tegen cybercrime. Om die reden blijft het overgrote deel van de cybercrime buiten het zicht van politie en justitie. Ruim 1.622 zzp'ers werkte mee aan het onderzoek. Ficsus.nl werkte mee door het onderzoek onder haar achterban te verspreiden. 

Zeker-Online boekhouden

Steeds meer zzp'ers besluiten om online hun boekhouding te doen. Gezien de groei van het aantal gebruikers van online boekhoudprogramma's is in samenwerking met de Belastingdienst het keurmerk Zeker-Online op de markt gebracht.

Met het keurmerk bewijst de aanbieder te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en juridische zekerheid. Ficsus.nl wil dat zzp'ers zonder obstakels met een gerust hart kunnen boekhouden.

Het keurmerk bevestigd onze keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid en laat zzp'ers zien dat wij een betrouwbare partij zijn.