Wat is eigen vermogen op de balans?

Het eigen vermogen vind je aan de rechterzijde, de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen is, samen met de schulden, onderdeel van de zogenaamde 'passiva' op de balans.

Dit is omdat het eigen vermogen wordt gezien als schuld aan de eigenaars van het bedrijf.

Het eigen vermogen is het kapitaal dat meteen beschikbaar is en bij het bedrijf zelf hoort.

Wanneer je bijvoorbeeld een betaalrekening hebt voor het bedrijf met een geldbedrag erop, dan kan dit bij de post 'eigen vermogen' gezet worden.