Lening op de balans?

Een lening zet je op de balans aan de rechterzijde (de creditzijde). Onder deze creditzijde vallen de schulden en het eigen vermogen

Deze posten worden bij elkaar ook wel 'passiva' genoemd. Eerst zet je het eigen vermogen op de balans. Dit kopje staat altijd bovenaan. Daaronder zet je schulden met een looptijd van langer dan een jaar. Dit zijn langlopende schulden.

Bij leningen die onder dit kopje vallen moet je denken aan bijvoorbeeld een hypotheek. Als derde zet je de kortlopende schulden op de balans.

Bij leningen die onder kortlopende schulden vallen zijn leningen van minder dan een jaar zoals leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.