Totaal vermogen op de balans?

Het totaal vermogen van een onderneming staat aan de gehele rechterzijde (creditzijde) van de balans. De gehele creditzijde wordt ook wel passiva genoemd.

Allereerst begin je met het eigenvermogen van de onderneming. Het eigen vermogen staat altijd bovenaan op de balans.  

Daaronder zet je schulden met een looptijd van langer dan een jaar. Dit zijn langlopende schulden. Bij leningen die onder dit kopje vallen moet je denken aan bijvoorbeeld een hypotheek.

Als derde zet je de kortlopende schulden op de balans.

Bij leningen die onder kortlopende schulden vallen zijn leningen van minder dan een jaar zoals leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant. Deze drie posten bij elkaar vormen het Totaal Vermogen.