Waar staat winst op de balans?

De winst van je bedrijf staat in principe niet als specifieke post op de balans. Als er wel winst op de balans staat, dan betekent dit dat deze winst nog niet is verdeeld. De aandeelhouders moeten dan nog stemmen en besluiten over de bestemming van de winst. Dit kan uitkering van dividend zijn, waarna het wordt toegevoegd aan de reserves. 

Je kan de winst zien als een sluitpost op de balans. Het verschil tussen debet en credit komt uiteindelijk tot uiting in de winst. De winstreserve (dus niet de winst) moet op de creditzijde komen te staan. De creditzijde bestaat uit de schulden en het eigen vermogen. Als je winst hebt gemaakt en er is verder niets veranderd behalve een toename van de liquide middelen door jouw activiteiten, dan wordt de winstreserve aan de post eigen vermogen toegevoegd. Dit komt door het volgende boekhoudprincipe:

Bezittingen - schulden = eigen vermogen

Het eigen vermogen is daardoor dus een sluitpost om alles kloppend te maken, en hier maakt de winstreserve onderdeel van uit.

De winst zelf zal waarschijnlijk op de bank staan en komt hierdoor aan de debetzijde van je balans te staan. De debetzijde bestaat immers uit je bezittingen: de activa. De winst moet ergens in geïnvesteerd zijn of op het banksaldo staan. Zo komt de balans weer in evenwicht.

Wil je meer weten over een balans? Kijk dan bij Wat is een balans.