Belasting in een verkeerd tijdvak?

Belasting in een verkeerd tijdvak ingediend, dan kun je niet nog wijzigen of aanvullen met het formulier 'Suppletie omzetbelasting'. Dit formulier kun je vinden op de beveiligde site van de belastingdienst. 

Wanneer is het verplicht om je gewijzigde btw-aangifte te melden aan de Belastingdienst? De Belastingdienst geeft hiervoor 2 situatie. Allereerst moet het een aangifte betreffen over een bepaald tijdvak. In het suppletieformulier vermeldt je het tijdvak van de gecorrigeerde gegevens. 

Ten tweede kan het een correctie betreffen van een heel kalender- of boekjaar. Dit komt vaak naar voren aan het eind van het boekjaar. Bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening. 

Let op: moet je een verrekening doen van minder dan €1.000 of minder, dan mag je dit verrekenen op de eerst volgende aangifte.