Belasting voor zzp?

Als startende zzp'er hoef je geen belasting uit inkomsten te betalen tot een winst van €23.495,- Je zal dan wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dit bedrag kan zelfs nog oplopen. Aan de hand van een voorbeeld leg ik je dit eenvoudig uit. 

Voorbeeld 
Jan is net begonnen als zzp'er een geniet een winst uit onderneming van €23.495,-. In dit voorbeeld wordt geen rekening gehouden met andere aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Zelfstandigenaftrek  
De zelfstandigenaftrek is de grootste aftrekpost. Jan voldoet aan de voorwaarden om zijn werkzaamheden te zien als winst uit onderneming.

Tevens voldoet hij aan het urencriterium van 1.225 uur. Daardoor heeft hij recht op een winstvrijstelling van €7.280,-. Het is nu toegestaan om dit bedrag van zijn winst af te trekken. 

Starters 
Jan is starter. Hierdoor heeft hij recht op een aanvullende aftrekpost van €2.123,- Dit bedrag mag Jan nog extra aftrekken van de winst. 

MKB-vrijstelling 
Jan kan daarnaast ook gebruik maken van de MKB-vrijstelling. Dit is een direct aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt 14% en is niet afhankelijk van de hoogte van je winst.

Het is van belang dat jouw ondernemersactiviteiten als winst uit onderneming gezien worden. Jan kan nu een bedrag van €1,973,- aftrekken van de winst. 

Algemene heffingskorting 
Iedereen die in Nederland belasting betaalt heeft recht op de algemene heffingskorting. Je mag dan de AOW-gerechtigde leeftijd niet bereikt hebben en je geniet minder dan €19.822,- aan belastbaar inkomen uit werk en woning.

Dit betreft dus winst na ondernemersaftrek. Je mag dan een bedrag van €2.203,- aftrekken. 

Arbeidskorting 
Je hebt ook recht op arbeidskorting over het inkomsten dat je uit je winst uit ondernemer behaalt. Dit is een stimuleringsmaatregel om inkomen uit arbeid te stimuleren. In ons voorbeeld bedraagt de arbeidskorting van Jan 2.220,-

Voorbeeld berekening Wanneer je de bovenstaande voordelen op een rijtje zet, kom je tot de volgende berekening:
Winst uit onderneming:                           €23.495,-
Zelfstandigenaftrek:                                €7.280,- 
Startersaftrek:                                         €2.123,-

Belastbare winst voor MKB-vrijstelling: €14.092-
MKB-vrijstelling:                                     €1.973,-
Belastbare inkomsten uit werk:              €12.119,-

Box 1 schijf 1:                                         €4.423,-
Algemene heffingskorting:                     €2.203,-
Arbeidskorting:                                       €2.220,-

resultaat:                                                €0,- 

Als freelancer ben je niet verplicht om een administratie bij te houden van je opbrengsten en kosten uit overig werk. Wel ben je verplicht om deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat deze gegevens bewaard worden.

Welke kosten kan ik aftrekken als freelancer?

Je kan de kosten die je maakt voor je werkzaamheden aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Let op: wanneer je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kan je toch ondernemer zijn voor de btw. Je bent ondernemer voor de btw als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm je je bedrijf of beroep uitoefent.

Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. Je weet dat je als ondernemer voor de btw bent geregistreerd, als je een btw-identificatienummer hebt ontvangen.

Als je recent voor jezelf bent begonnen of als freelancer werkt, is het wel eens onduidelijk of je voor de btw ondernemer bent en dus btw moet berekenen. Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als:

  • het te betalen bedrag aan btw gering is
  • er een btw-vrijstelling van toepassing is

Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst (link).