Wat is permanentie boekhouden?

Wanneer een zzp'er of ondernemer zich bezig houdt met permanentie boekhouden, dan betekent dit dat de onderneming niet één keer per jaar maar meerdere keren per jaar een balans en winst- en verliesrekening opstelt. Dit kan bijvoorbeeld per maand of per kwartaal zijn. Het doel van permanentie boekhouden is dat er een gelijkmatige verdeling van de kosten en de opbrengsten wordt gemaakt over verschillende perioden. Zo kunnen posten worden geboekt in de periode waar ze betrekking op hebben. Hoe belangrijk het is om op deze manier te boekhouden ligt aan de hoogte van de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op een bepaalde periode.

Voorbeeld permanentie boekhouden

Permanentie boekhouden is bijvoorbeeld interessant voor een woningcoöperatie die alle huuropbrengsten aan het begin van het jaar ontvangt.  Als deze opbrengsten niet over het hele jaar verspreid worden, lijkt het alsof er in één maand heel veel winst wordt gemaakt en er de rest van het jaar verlies wordt gedraaid. Om te laten zien dat dit niet zo is, kan de onderneming gebruik maken van permanentie boekhouden. van veel winst wordt gemaakt en er de rest van het jaar

Voor de Belastingdienst is één overzicht aan het einde van het jaar normaal gesproken voldoende maar permanentie boekhouden kan als ondernemer interessant zijn om bovenstaande reden maar ook om een tussentijdse rapportage te hebben en zo snel te zien wat je maandelijkse lasten /uitgaven zijn. Met de meeste boekhoudprogramma's kan je dit tussentijdse overzicht nu met een paar drukken op de knop zien als je alles goed ingevoerd hebt, dus veel tijd hoeft dit je als ondernemer niet te kosten.