Wat is afnemerskrediet?

Afnemerskrediet is krediet die afnemers aan leveranciers verlenen door bedragen vooruit te betalen voor nog te leveren goederen en diensten. Doordat je vooruitbetaalt geef je als het ware een lening aan het bedrijf. Het bedrijf krijgt hierdoor een verplichting om binnen de afgesproken termijn de goederen of diensten te realiseren. 

Een bank wil bijvoorbeeld rente ontvangen als tegenprestatie voor de gegeven lening. Een aannemer wil vaak een vooraf een aantal betalingen ontvangen om te starten met de bouw van een kantoor. Ook op kleinere schaal komt afnemerskrediet voor. Wanneer je bij Bol.com besteld, betaal je vaak direct via bijvoorbeeld iDEAL. Op dat moment heb je de goederen of diensten nog niet ontvangen. 

Afnemerskrediet moet je op de balans plaatsen onder de noemer 'vooruit ontvangen bedragen'. Je kunt deze vorm van krediet scharen onder het kopje 'kort vreemd vermogen', aangezien de lening vaak snel wordt afgelost.