Wat is een BIC-nummer?

Een BIC-nummer is de afkorting van Bank Indentifier Code en wordt gebruik om een bank te herkennen. Deze code gebruikt men bij internationale overboekingen. Een bank kan hierdoor snel worden geïdentificeerd. 

Een BIC-nummer kan niet gebruik worden voor individuele rekeningen. Hiervoor gebruik je een IBAN-nummer. Dit nummer staat voor International Bank Account Number. Dit nummer is in ieder land hetzelfde uitgebouwd. Dit nummer is als volgt uitgebouwd:

  • Huidig rekeningnummer
  • Landcode
  • Controlegetal
  • Code bank
  • Één of meerdere nullen

Een BIC-nummer bestaat daarentegen uit het volgende:

  • Vier letters (bankcode)
  • Twee letters (landcode)
  • Twee letters of getallen (locatiecode)

Ieder bank hanteert haar eigen BIC-nummer. Je kunt deze raadplegen op de site van desbetreffende bank.