Wat is de boekwaarde?

De boekwaarde is de waarde van activa en ook wel passiva zoals deze op de balans staat opgetekend. In de meeste gevallen is de boekwaarde gelijk aan de werkelijk waarde. Een banktegoed van €50 euro blijft ook daadwerkelijk €50 euro. 


In sommige gevallen wijkt de boekwaarde af van de werkelijk waarde. Bij een verkoop is een activa namelijk vaak meer of minder waard. De werkelijke waardelijk wat een activa of passiva opbrengt wordt ook wel realisatiewaarde genoemd. 

Je kunt de boekwaarde berekenen met een formule. Je neemt dan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen en je vermenigvuldig dit met het aantal jaren. 

Vaak wordt de boekwaarde verwart met de restwaarde. De restwaarde is een bedrag oftewel waarde wat een activa nog opbrengt na de afschrijvingsperiode. De boekwaarde is echter de waarde waarvoor iets nog in de boeken staat.