Wat is de brutowinstmarge?

De brutowinstmarge betreft een percentage van de omzet dat overblijft als je alle inkopen hebt betaald. Je drukt de brutowinstmarge uit in en percentage van de inkoopprijs of inkoopwaarde.

Je kunt hiervoor de volgende formule gebruiken:

  • Omzet - kostprijs van producten / omzet * 100%

Voorbeeld berekenen brutowinstmarge 

Je verkoopt een paar schoenen voor een bedrag van €100 (inclusief €21 btw). De inkoopprijs van een paar schoenen is €50 (inclusief €10,50). Je verkoopt in het totaal 1000 paar schoenen. De inkoopwaarde van schoenen is dan €50.000. 

De bedrijfskosten van de onderneming bedragen €4.000

De bruto kun je geheel eenvoudig uitrekenen door eerst de omzet en de inkoopwaarde zonder btw te bepalen. De omzet zonder btw is dus 1000 * (€100-€21) = €79.000.

De inkoopwaarde van de omzet zonder btw is dus 1000 * (€50 - €10,50) €39.500. De brutowinst is in dit geval is €79.000 - €39.500 = €39.500.

De brutowinst in procenten is (€39.500 delen door €79.000) keer 100% = 50%.