Wat zijn buitengewone baten en lasten?

Buitengewone baten en lasten zijn kosten of opbrengsten die niet voortkomen uit de normale bedrijfsuitoefening. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de verkoop van activa.

Men gebruikt buitengewone baten en lasten vaak om de boekhouding er beter of slechter uit te doen zien. Dit gebeurt als een bedrijf op slinkse wijze minder dividend uit wil keren aan hun aandeelhouders. Het omgekeerde kan ook voorkomen, namelijk dat juist betere cijfers om de aandeelhouders tevreden te houden.

Al met al zijn buitengewone baten en lasten een interessant onderwerp tot discussie. Temeer omdat het de cijfers in het jaarverslag be├»nvloed.