Wat is de contributiemarge

De contributiemarge ook wel dekkingsbijdrage genoemd, is de marge die overblijft voor het dekken van de constante kosten en mogelijkerwijs voor het behalen van winst. Je berekent de contributiemarge door de verkoopprijs van je product te verminderen met de variabele kosten per product. 

Om de uiteindelijke contributiemarge te berekenen kun je de volgende formule gebruiken:

  • Afzet * (verkooprijs - variabele kosten per product)

De contributiemarge zorgt voor een bijdrage aan de constante kosten. Wanneer er geen productie zal plaatsvinden worden die ook helemaal niet gedekt. Deze kosten komen vaak voort uit investeringen die zijn gedaan. Deze zijn vaak moeilijk om naar beneden te brengen. 

Het kan ook voorkomen dat de contributiemarge negatief is. Dit producten zijn dan verliesgevend.