Wat zijn dubieuze debiteuren?

Dubieuze debiteuren zijn klanten waarvan het niet zeker is dat ze ooit nog hun factuur zullen betalen. Als ondernemer is het vrijwel zeker dat je hiermee in aanmerking komt. Het gemiddelde percentage van oninbare rekeningen ligt namelijk rond de 3%. Je moet deze dubieuze debiteuren ook verwerken in je boekhouding. Dit doe je als volgt. 

Hoe verwerk je dubieuze debiteuren in je boekhouding?

Door de bank genomen kun je dubieuze debiteuren op de volgende drie manieren verwerken:

  • Je boekt door het hele jaar heen 3% af op je facturen. Na afloop bekijk je of je goed zat. Het bedrag wat je te veel of te weinig hebt afgeschreven boek je als winst of verlies. 
  • Je maakt een voorziening van de oninbare rekeningen. Achteraf corrigeer je het werkelijke bedrag aan oninbare rekeningen.
  • Je boekt de rekening af op het moment dat je weet dat de rekening niet meer betaald zal gaan worden. 

Wanneer boek je dubieuze debiteuren?

Je mag dubieuze debiteuren boeken op het moment dat je wist dat de vordering niet meer betaald gaat worden. Een belangrijke voorwaarden is wel dat de omstandigheden waardoor de klant niet betaalde, zich ook al in dat jaar voordeden. 

Voorbeeld dubieuze debiteuren

In oktober 2016 stuur je een factuur naar klant X met een betalingstermijn van 30 dagen. Het is inmiddels maart 2017 en de factuur is nog niet betaald. Je bent de balans aan het aanmaken en belt nog een keer de klant X. Klant X geeft aan dat hij de factuur niet meer kan betalen omdat hij net failliet is gegaan. Een grote klant was omgevallen en hierdoor liep hij veel geld mis. 

Je mag het verlies van klant X niet boeken in 2016, omdat je toen niet wist dat de klant X failliet zal gaan. Je moet de debiteur dus afschrijven in 2017.

Tip

Je kunt de omzetbelasting die je hebt betaald terugvorderen van de Belastingdienst. Je hoeft immers geen belasting te betalen over omzet die je niet gemaakt hebt. Je kunt dit doen zodat je zeker weet dat je klant de factuur niet zal betalen. Je omzetbelasting vraag je binnen een maand terug bij de Belastingdienst voorzien van een correct en juiste beargumentatie. Geef duidelijk aan waarom je de factuur niet meer betaald zal krijgen. 

Je ontvangt binnen een korte termijn reactie van de Belastingdienst.