Wat is fiscale oudedagsreserve?

Een fiscale oudedagsreserve is het reserveren van een deel van de winst voor de inkomstenbelasting als oudedagsvoorziening. Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet je voldoen aan het urencriterium.

Je mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv's, of commanditaire vennoten kunnen de reserve niet vormen. Dit is het geval omdat ze wel winst uit de onderneming hebben maar zelf geen ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

De oudedagsvoorziening wordt altijd voor jou persoonlijk opgebouwd en kan geregeld worden door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. Als je meerdere ondernemingen hebt dan kan je de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al je ondernemingen.