Wat is inkoopwaarde van de omzet

De inkoopwaarde van de omzet staat gelijk aan de inkooprijs van alle verkochte producten. Als onderneming koop je bijvoorbeeld 100 broeken voor €50 per broek. Je verkoopt die broeken vervolgens voor €100 per broek. De inkoopwaarde van de omzet is dan €5.000. De brutowinst is dan €100 - €50 * 100 = €5.000.

Je kunt de inkoopwaarde van de omzet ook berekenen met de Beta formule. Deze formule is als volgt:

  • Beginvoorraad + Inkopen - Eindvoorraad = Verkopen. 

Met bovenstaande formule bereken je de voorraad. De inkoopwaarde van de omzet staat niet gelijk aan de inkopen. Je moet uitgaan van het matching-beginsel. Dit begrip houdt in dat de kosten en opbrengsten aan dezelfde periode toeschreven dienen te worden. Je koopt in een maand bijvoorbeeld 50 broeken en je verkoopt er volgens maar 40. Je mag dan ook maar de kosten nemen voor 40 broeken en niet voor de volledige inkoop van 50 broeken. 

Wanneer je het matching-beginsel niet zal gebruiken kan je een vertekent beeld krijgen van je onderneming. Je kan immers in een maand veel inkopen doen, zonder dat daar veel verkoop tegenover staat. Dan zal je in die maand veel verlies lijden, terwijl je juist in de andere maanden meer verkoopt en bijna niets meer hoeft in te kopen.