Wat is investeringsaftrek?

Investeringsaftrek is in het leven geroepen om de startende ondernemer tegemoet te komen in gedane investeringen. Iedere ondernemer zal immers investeringen voor haar bedrijf moeten doen. Je kunt in Nederland van een aantal investeringsaftrek mogelijkheden gebruik maken. 

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017?

De eerste investeringsaftrek mogelijkheid is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je kunt hiervan gebruik maken als je in 2017 een bedrag tussen €2.301,- en €312.176,- investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. Het merendeel van de investeringen in bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor deze aftrekpost.

Let op: op sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek.  


Hoeveel mag je nu precies aftrekken? Op de site van de Belastingdienst staat een schematisch overzicht weergegeven. 

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176 0%

Wat is de energie-investeringsaftrek 2017?

De energie-investeringsaftrek valt ook onder de investeringsaftrek. Dit betreft een fiscale aftrekpost. Deze aftrek is bedoeld voor ondernemers die willen investeringen in energiebesparende technieken. Door de bank genomen levert je dit gemiddeld 13,5% voordeel op. 

Op de site 'Rijksdienst voor Ondernemend Nederland' kun je zoeken naar de energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. 

Wat is de milieu-investeringsaftrek 2017? 

Je komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Je kunt dan 36% van de investeringskosten aftrekken van de winst. De aftrek geldt voor:

Je kunt deze investeringsaftrek aanvragen binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel.