Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van je onderneming die elk jaar opgesteld wordt. Een jaarrekening geeft de prestaties, voornamelijk het financiële aspect, van een onderneming weer.

In een jaarrekening zijn de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar opgenomen. Vaak wordt dit aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de onderneming. De jaarrekening sluit aan bij de administratie en die sluit weer aan bij de boekstukken, zoals facturen, bonnen en bankafschriften.

Meestal stelt een boekhouder of belastingadviseur de jaarrekening op, maar sommige ondernemers doen het zelf. Voor rechtspersonen is een accountantsverklaring over de jaarrekening vaak verplicht.

Hoe stel ik een jaarrekening op?

Een jaarrekening is een financieel verslag van je onderneming wat je elk jaar opstelt. Een jaarrekening geeft de prestaties, voornamelijk het financiële aspect, van een onderneming weer.

Wanneer je een jaarrekening opstelt, dan begin je met de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar. Vaak wordt dit aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de onderneming. De jaarrekening sluit aan bij de administratie en die sluit weer aan bij de boekstukken, zoals facturen, bonnen en bankafschriften.

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van het moederbedrijf van een concern, waarin de resultaten van de dochterondernemingen opgenomen zijn.  Deze resultaten worden samengevoegd en gepresenteerd als 'één' bedrijf. Voor de manier waarop er geconsolideerd moet worden en of een dochteronderneming geconsolideerd mag worden, gelden er bepaalde regels.

Er zijn twee verschillende technieken om tot een geconsolideerde jaarrekening te komen: integrale of partiële consolidatie. Welke techniek het beste kan worden toegepast, hangt af van de holdingconstructie. Bij een integrale consolidatie worden de balans en winst- en verliesrekeningen van de ondernemingen voor 100% meegenomen.

Bij partiële consolidatie worden de cijfers uit de balans en winst- en verliesrekening van een onderneming meegenomen naar rato van het percentage aandelen dat de moederorganisatie bezit.

Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is erg lastig. Daarom is het handig om een account hiervoor in de arm te nemen die hierin gespecialiseerd is.

Is een jaarrekening verplicht?

Voor bepaalde organisaties is het verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de volgende organisatievormen:

  • BV's
  • NV's
  • coöperaties;
  • onderlinge waarborgmaatschappijen;
  • VOF's en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • vereniging en stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten; 
  • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland.
  • ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.

Voor alle informatie omtrent de bedrijven die verplicht zijn om een jaarrekening te deponeren, kijk je op de site van de Belastingdienst.
 

Hoe moet ik een jaarrekening deponeren?

De wijze van deponeren hangt af van je bedrijfsklasse. Ondernemers in de bedrijfsklasse micro of klein kunnen vanaf boekjaar 2016 alleen nog digitaal (laten) deponeren. Met de online service Zelf Deponeren Jaarrekening deponeer je je jaarrekening direct elektronisch bij de Kamer van Koophandel.

Het is ook mogelijk je jaarrekening via financiële software (SBR) te deponeren. Grote en middelgrote bedrijven sturen hun jaarrekening op per post of e-mail.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillende deponeeropties voor jouw bedrijf. In het document Verplichting om digitaal te deponeren  van de Belastingdienst, vind je informatie over (digitaal) deponeren in enkele specifieke situaties.

Hoe moet ik een jaarrekening lezen?

Wanneer je een jaarrekening leest, dan zie je als eerste de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar. Vaak wordt dit aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de onderneming. De jaarrekening sluit aan bij de administratie en die sluit weer aan bij de boekstukken, zoals facturen, bonnen en bankafschriften.

Meestal stelt een boekhouder of belastingadviseur de jaarrekening op, maar sommige ondernemers doen het zelf. Voor rechtspersonen is een accountantsverklaring over de jaarrekening vaak verplicht.