Wat is de kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling voor kleine bedrijven om minder of soms zelfs helemaal geen belasting aan de Belastingdienst te hoeven afdragen. Als je in een jaar minder dan € 1.883,- btw moet betalen, dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering of -kwijtschelding via deze regeling.

Er zijn vier voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- btw betalen in een jaar.
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw.

Je kan de belastingvermindering zelf berekenen op de site van de Belastingdienst bij 'Hoe bereken ik mijn belastingvermindering?'.

Het is belangrijk om te weten dat de kleineondernemersregeling niet geldt voor rechtspersonen. Dit zijn bijvoorbeeld bv’s, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als een van de maten in een maatschap een rechtspersoon is. 

Hoe werkt de kleineondernemersregeling?

Door het toepassen van de kleineondernemersregeling is het mogelijk om belastingvermindering op het btw-bedrag te verkrijgen dat je aan de Belastingdienst moet betalen. De hoogte van de belastingvermindering is vastgelegd door de Belastingdienst. Deze is vormgegeven in een eenvoudig rekenmodel. Dat staat weergegeven op de site van de Belastingdienst.

Voorbeeld kleineondernemersregeling 

Een bloemenwinkel heeft een jaaromzet van €75.000. Dit bedrag is exclusief btw. Over deze omzet is een btw bedrag van 9% verschuldigd. Dit resulteert in een bedrag van €6.750. Om de jaaromzet van €75.000 te halen heeft de bloemenwinkel kosten gemaakt en bloemen en planten ingekocht. Hierover heeft de winkel €5.115 btw betaald. Dit bedrag mag als voorbelasting afgetrokken worden. De volgende berekening kan nu gemaakt worden.

Te betalen btw is:                                                      €6.750
Voorbelasting:                                                           €5.115
Te betalen btw-bedrag:                                             €1.635
Kleineondernemersregeling 
(2,5 x (€1.883 - €1.635)                                             €620
Te betalen btw                                                          €1.015

Als je in een jaar €1.345,- of minder btw moet betalen aan de Belastingdienst, dan hoef je niets te betalen. Het is overigens niet mogelijk om geld terug te krijgen.